Bij Bas moet de leerkracht een les klaarzetten totdat de corresponderend speldoos geopend kan worden. Dit kunt u regelen via het leerlingvolgsysteem van Bas in de Klas