Controleer in Basispoort of u gekoppeld bent aan de gewenste klas. Een leerkracht die gekoppeld is aan groep 4 kan geen leerlingen zien uit groep 1.